Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Máirt
22
Bealtaine
2012

Ag ríomhléamh dom...

ag ríomhléamh dom...Má deirim leat nach bhfuil oiread is leabhar amháin léite agam le bliain anuas, seans go gceapfaidh tú gur tútach mé. Fan ort, áfach. Is ar leabhair chlóite amháin atá mé ag trácht. Tá an-chuid léitheoireachta ar siúl agam fós, níos mó ná mar a bhí sna blianta roimhe fiú, ach is ar uirlis leictreonach a dhéanaim é. Tá Sony Reader agam faoi láthair, agus bhí Amazon Kindle agam roimhe sin (le bheith cruinn, bhí sé i bpáirt agam le mo bhean ach shocraigh sí lá amháin gur mó “léise” ná “liomsa” é). Leis sin, tá an-taithí faighte agam le déanaí ar na leabhair leictreonacha agus cheap mé gurbh fhiú dom alt scríobh chun an taithí sin a roinnt ar an saol mór.

» Léigh ar aghaidh...

Luan
19
Márta
2012

Beoir na hÉireann: níos mó ná Guinness

Duga SheoirseCeann de na hócáidí atá ar siúl i mBaile Átha Cliath i mbliana mar chuid de cheiliúradh fhéile Pádraig is ea féile ceard-ghrúdaireachta i nDuga Sheoirse. Ócáid é seo a bhfuil sé mar sprioc aici grúdlanna beaga neamhspleácha na hÉireann a chur in aithne do dhaoine. Bhí mé ann Dé Domhnaigh, blais mé den bheoir agus d’éist mé le caint spéisiúil ag ionadaí na heagraíochta “Beoir” faoi stair na grúdaireachta in Éirinn. Má tá dúil agat sa bheoir agus más spéis leat fáil amach cad atá ar fáil taobh amuigh de na brandaí móra ar nós Guinness, tabhair cuairt ar an fhéile seo; tá sé ar siúl go 19 Márta.

» Léigh ar aghaidh...

Máirt
13
Márta
2012

Bia sa bhosca bruscair

BiaFoilsíodh taighde sa Ghearmáin le déanaí ar ábhar a bhfuil spéis agam féin ann agus ar scríobh mé alt anseo faoi tamall ó sin: faoi bhia á chur amú sa bhruscar toisc go bhfuil sé imithe in éag. Rinne taighdeoirí in Ollscoil Stuttgart an t-ábhar a fhiosrú agus, don chéad uair anois, tá uimhreacha réasúnta cruinne againn chun cur síos a dhéanamh ar an fhadhb.

» Léigh ar aghaidh...

Satharn
28
Eanáir
2012

An cóipcheart versus an tsaoirse

WikipediaNí deacair iad a aimsiú: suíomhanna bradaíola ar an Idirlíon, is é sin, suíomhanna atá cruthaithe chun ábhar atá faoi chóipcheart a mhalartú go mídhleathach, scannáin de ghnáth. Tá cúpla cás cáiliúil tar éis bheith i mbéal na nuachta le déanaí nuair a rinne na húdaráis ionradh ar na daoine agus ar na gnólachtaí a bhí taobh thiar de Megaupload i Nua-Shéalainn, Kino.to sa Ghearmáin agus roinnt eile. San am céanna, tá agóidíocht ar siúl i roinnt tíortha i gcoinne dlíthe atá beartaithe chun srian a chur ar an tsaoirse malartaithe ábhair ar an Idirlíon, ar mhaithe le cúrsaí cóipchirt. Bhí Wikipedia múchta ar feadh lae le déanaí mar agóid i gcoinne a leithéide de dhlíthe i Meiriceá, rud a chuir an cheist ar shúile go leor daoine. Ach tá tuairim agam gur beag duine a thuigeann cad atá i gceist i ndáiríre agus cén fáth an chorraíl ar fad seo. Más ea, cíoraimis an t-ábhar beagán.

» Léigh ar aghaidh...

Déardaoin
19
Eanáir
2012

Screadaíl na bhfógraí

Ar thug tú faoi deara riamh go mbíonn fuaim níos airde ar fhógraí teilifíse ná mar a bhíonn ar na cláracha eile? Is cosúil gur cleas é seo a úsáideann an lucht fógraíochta chun aird an lucht féachana a tharraingt. Thug duine éigin ar mo shúile dom é bliain nó dhó ó shin agus, nuair a thugann tú rud mar seo faoi deara, ní féidir neamhaird a dhéanamh de a thuilleadh. Is fíor go mbíonn na fógraí níos glóraí, níos callánaí, ná an chuid eile ar an teilifís.

An gnáthfhreagra a bhíonn ag craoltóirí ar an ghearán seo ná nach bhfuil an fhuaim níos airde. Déarfaidís leat go mbíonn fuaim na bhfógraí ar aon leibhéal le fuaim na gcláracha timpeall air, agus gur ar do chluasa atá sé. B’fhéidir go bhfuil sé sin fíor go teicniúil, ach ní hé sin an fhírinne iomlán.

» Léigh ar aghaidh...

Domhnach
15
Eanáir
2012

Agus anois, an réamhaisnéis airgeadais

Tá an-chaint á déanamh le déanaí ar na ‘margaí airgeadais idirnáisiúnta’ agus an milleán á chur orthu as an chúlú eacnamaíochta. Fearacht go leor daoine eile, ní thuigim na margaí seo mórán agus is beag radharc agam orthu. Ach tuigim an méid seo a leanas.

» Léigh ar aghaidh...

Satharn
7
Eanáir
2012

‘Níl ár dtír faoi bhláth’

Václav HavelFuair Václav Havel bás 18 Nollaig 2011 – an chéad uachtarán daonlathach a bhí ag an tSeicslóvaic tar éis imeacht na deachtóireachta cumannaí agus príomhphearsa sa ghluaiseacht i gcoinne na deachtóireachta céanna.

» Léigh ar aghaidh...

Domhnach
22
Bealtaine
2011

Trí rud nár thaitin liom ar scoil

múinteoir ar buileNuair a thagann an chaint ar chúrsaí scolaíochta agus nuair a bhíonn daoine ag cuimhneamh ar a gcuid seanlaethanta scoile, tá rud amháin a deirim i gcónaí: má tá rud ar bith bainte amach agam i mo shaol, tá sé sin bainte agam in ainneoin na scolaíochta a fuair mé seachas a bhuí léi. Nuair a bhím féin ag machnamh siar ar mo laethanta scoile, ní cuimhní sona sásta atá iontu ach cuimhní lán de nimh agus de shearbhas. Fan go míneoidh mé cén fáth.

» Léigh ar aghaidh...

Luan
2
Bealtaine
2011

An bríce deireanach – nó ab ea?

an tAontas EorpachCeann de na bunphrionsabail atá ag an Aontas Eorpach ná go bhfuil cead ag gach saoránach taisteal, maireachtáil agus obair áit ar bith san Aontas, cuma cén ballstát ar as dó nó di ó dhúchas. Nó, ar a laghad, sin mar a bhí go dtí 2004. Cad a tharla sa bhliain sin?

In 2004, tháinig lear mór tíortha iar-chumannacha isteach san Aontas Eorpach: an Pholainn, Poblacht na Seice, an tSlóvaic agus eile. Toisc go raibh eagla ar roinnt daoine roimh ró-inimirce ó na tíortha “nua” seo, socraíodh go gcuirfí srianta i bhfeidhm maidir leis na cearta fostaíochta a bhí le bheith ag saoránaigh na dtíortha sin. Cuireadh clásal speisialta isteach sna conarthaí a thug cead do “sheantíortha” an Aontais Eorpaigh ceart fostaíochta a cheilt ar shaoránaigh na mballstát nua, dá mba mhian leo é, go ceann seacht mbliana ar a mhéid. An Ghearmáin agus an Ostair go háirithe a bhain lánleas as an chlásal speisialta seo toisc go bhfuil teorainn acu le cuid de na ballstáit nua seo. (Tíortha atá i bhfad ar shiúl ó lár na hEorpa, leithéidí na hÉireann seo againne, níor bhac siad le haon srianta a chur i bhfeidhm.)

An fáth a bhfuil mé á rá sin ar fad ná go bhfuil, ar an chéad lá de mhí Bealtaine na bliana seo, deireadh tagtha leis an tréimhse eisceachtúil seo. As seo amach, níl an clásal speisialta sin i bhfeidhm níos mó. Na tíortha sin a tháinig isteach san Aontas in 2004, tá lánchearta fostaíochta ag a gcuid saoránach ar fud an Aontais anois. Is cosúil nár tugadh aon suntas don tarlúint sin sna meáin in Éirinn, ach tugadh suntas go leor di sna tíortha lena mbaineann an scéal, ar gach taobh den sean-Chuirtín Iarrainn.

» Léigh ar aghaidh...

Luan
14
Feabhra
2011

Cé dó a dtabharfaidh tú do vóta?

VotomaticSeo nóta gairid le fógairt go bhfuil suíomh nua seolta agamsa agus ag mo chairde: Votomatic. Suíomh idirghníomhach é Votomatic a bhfuil sé mar sprioc aige cuidiú le daoine freagra a aimsiú ar an cheist, cé dó ar cheart dom mo vóta a thabhairt san olltoghchán?

Seo mar a oibríonn sé: cuirfidh Votomatic cúpla ceist ort maidir le do chuid tuairimí ar ábhair éagsúla agus tabharfaidh tusa freagraí orthu ar scála idir ‘aontaím’ agus ‘ní aontaím’. Ag an deireadh, cuirfidh Votomatic do chuig freagraí i gcomparáid le polasaithe na bpáirtithe polaitiúla atá ag seasamh san olltoghchán agus déarfaidh sé leat cé hiad na páirtithe is mó ar aon tuairim leatsa.

Tá Votomatic bunaithe ar anailís a rinne muid ar pholasaithe na gcúig pháirtí is mó atá ag seasamh san olltoghchán agus a bhfuil suíocháin sa Dáil acu cheana. Is seirbhís saor in aisce, neamhchlaonta é Votomatic agus níl baint aige le haon pháirtí faoi leith.

Tá an suíomh dátheangach (Gaeilge agus Béarla), is féidir na ceisteanna a fhreagairt in aon cheann den dá theanga agus is féidir malartú idir na teangacha uair ar bith.

Sin a bhfuil, tá súil agam go dtaitneoidh Votomatic libh.


Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS