Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Déardaoin
19
Eanáir
2012

Screadaíl na bhfógraí

Ar thug tú faoi deara riamh go mbíonn fuaim níos airde ar fhógraí teilifíse ná mar a bhíonn ar na cláracha eile? Is cosúil gur cleas é seo a úsáideann an lucht fógraíochta chun aird an lucht féachana a tharraingt. Thug duine éigin ar mo shúile dom é bliain nó dhó ó shin agus, nuair a thugann tú rud mar seo faoi deara, ní féidir neamhaird a dhéanamh de a thuilleadh. Is fíor go mbíonn na fógraí níos glóraí, níos callánaí, ná an chuid eile ar an teilifís.

An gnáthfhreagra a bhíonn ag craoltóirí ar an ghearán seo ná nach bhfuil an fhuaim níos airde. Déarfaidís leat go mbíonn fuaim na bhfógraí ar aon leibhéal le fuaim na gcláracha timpeall air, agus gur ar do chluasa atá sé. B’fhéidir go bhfuil sé sin fíor go teicniúil, ach ní hé sin an fhírinne iomlán.

Rud suibiachtúil í airde fuaime. I ngnáthchláracha teilifíse ar nós scannáin agus cláir faisnéise, tagann leibhéil éagsúla fuaime chun cinn, cuid acu bog agus cuid acu ard, agus tá an t-eispéireas a chloiseann tusa bunaithe ar chothromaíocht chaolchúiseach eatarthu. Ní caolchúis atá ón lucht déanta fógraí, áfach. Sna fógraí, fuaim ard is ea gach fuaim, idir an chaint agus an ceol sa chúlra, agus níl aon fhuaimeanna boga. Cuireann sé cuma níos glóraí ar an iomlán, fiú mura bhfuil sé níos glóraí go teicniúil. D’aon ghnó atá fógraí deartha mar seo chun go seasfaidís amach.

Ní dóigh liom go bhfuil na fógróirí ná na craoltóirí chun éirí as an chleachtas seo go deonach. I gcónaí, déanfaidh an lucht gnó cibé rud atá ceadaithe dóibh chun breith ar chustaiméirí. Ní féidir an milleán a chur orthu as sin ach oiread, is é a nádúr é. An t-aon bhealach stuama chun an cleachtas a stop ná rialáil dlí a dhéanamh air.

Agus is cosúil go bhfuil tíortha éagsúla ar fud an domhain ag teacht ar an tuiscint chéanna le déanaí. Fuair mé amach inniu go bhfuil dlí á bheartú i bPoblacht na Seice chun srian a chur ar an drochnós seo. Má ghlactar leis sa pharlaimint, beidh dualgas ar chraoltóirí cinnte a dhéanamh de nach mbeidh meánfhuaim níos airde ar fhógraí ná mar atá ar na cláracha eile. Tar éis dreas googlála, feicim go bhfuil dlíthe den saghas seo i bhfeidhm cheana sna Stáit Aontaithe, i gCeanada, sa Pholainn agus sa tSlóvaic.

An fada go scriosfaidh an tonn seo Éire, ní fheadar?

Bhuel, cuirimise an fhuaim as le linn na bhfógraí ar an dteilifís. Ceist eile raidió. Bheadh a leithéid de dhlí fiúntach. Níos fiúntaí fós dá bhfeadfaí cosc a chuir le seafóid sna fógraí ach caolseans go dtarlódh sin.

Reachtfar an dlí abhus sé mhí tar éis dó bheith reachtaithe an Ríocht Easaontaithe.

“An t-aon bhealach stuama chun an cleachtas a stop” ....

... ná do theilifíseán a mhúchadh go deo, rud a rinne mise i bhfad ó shin. :-)

Agus defenestration a dhéanamh air, b’fhéidir?

defenestration

Ní cloistear fógraí ar RnaG :)

comments powered by Disqus
Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS