Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Céadaoin
23
Eanáir
2013

Scéal na mbó is na gcapall

Aimsíodh rian d’fheoil na gcapall i mburgairí mairteola in Éirinn cúpla lá ó shin agus tá nuachtáin na tíre beo leis an scéal ó shin. Tuigim as an ruaille buaille ar fad gur mian le muintir na hÉireann feoil na mbó a ithe ach ní mian feoil na gcapall. An mise an t-aon duine a fheiceann fimíneacht sa mhéid sin?

Is ardmhamaigh iad an dá speiceas, iad in acmhainn péine agus eagla, instinn féinchaomhnaithe iontu. Tá siad breá ionchurtha le chéile ó thaobh na gceisteanna moráltachta a ghabhann lena marú. Má tá sé inghlactha bó, muc nó caora a mharú le hithe, tá sé chomh hinghlactha céanna capall a mharú le hithe.

Má. Má mór agus ceist mhór. Cén fáth nach bhfuil aon duine ag díriú ar an cheist sin?

D’ith mise eachfheoil agus thaitin sí go mór liom. Níl faic cearr léi. Ba chóir go ndíolfaí feolairí spólaí d’fheolta eile. Anseo ar mhór-roinn na hEorpa tá riar níos fairsingí d’fheolta ar fáil san hollmhargaí agus i ndíolbhothanna na bhfeolairí. Feictear coiníní, gearga, colúir, gabhair agus ainmhithe ar dhíol. Ní gá iad a ithe mura mian leat.

comments powered by Disqus
Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS