Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Domhnach
15
Eanáir
2012

Agus anois, an réamhaisnéis airgeadais

Tá an-chaint á déanamh le déanaí ar na ‘margaí airgeadais idirnáisiúnta’ agus an milleán á chur orthu as an chúlú eacnamaíochta. Fearacht go leor daoine eile, ní thuigim na margaí seo mórán agus is beag radharc agam orthu. Ach tuigim an méid seo a leanas.

Cad é an rud é, an ‘margadh airgeadais’? Margadh is ea áit a ndíoltar agus a gceannaítear rudaí. Cén saghas rudaí a dhíoltar agus a cheannaítear ar an mhargadh seo? Táirgí éagsúla airgeadais. Cén saghas táirgí airgeadais? Ar an chéad dul síos, an t-airgead féin, nó lena rá níos cruinne, airgeadraí éagsúla. Ar an dara dul síos, rudaí atá bunaithe ar airgead, cuir i gcás iasachtaí, fiacha, polasaithe árachais, bannaí (arb ionann iad agus gealltanais chun airgead a íoc níos déanaí, móide ús) agus neart rudaí eile a sheasann roinnt leibhéal teibíochta amach ó ‘airgead na sráide’ mar a thuigeann tusa agus mise é.

Is dtéarmaí matamaitice, is córas coimpléascach, éiritheach é an margadh airgeadais: tá sé níos mó ná suim a chomhpháirteanna agus ní féidir a iompar a thuar go cruinn ó iompar a chomhpháirteanna. Sa mhéid sin, tá an margadh airgeadais cosúil le córais choimpléascacha eile, ina measc an t-éiceachóras, an córas iompair ar bhóithre, na líonraí sóisialta ar an Idirlíon, an inchinn dhaonna féin, agus an ceann is clasaicí, an córas aimsire. Ní féidir an aimsir a thuar go cruinn, fiú má tá mioneolas agat ar na rudaí ar fad a théann i bhfeidhm air: an teocht, luas na gaoithe, taise an aeir. Déanann an córas a chomhairle féin agus tagann sé aniar aduaidh orainn uaireanta.

Is barrúil an chomparáid idir córas aimsire an domhain agus córas airgeadais an domhain. Tá éifeacht shuntasach ag an dá cheann acu ar shaol daoine. Tá an dá cheann acu dothuartha go cruinn, i bprionsabal ar a laghad. Ach, má tá dóthain sonraí agus ríomhairí agus saineolais agat, is féidir meas réasúnta dóchúil a thabhairt ar a dtarlóidh sa chóras amárach, an tseachtain seo chugainn nó an bhliain seo chugainn.

Déantar é seo go tréan le córas na haimsire agus feiceann muid torthaí na hoibre sa réamhaisnéis aimsire ar an teilifís gach oíche. Tá institiúidí móra ann a bhfuil sé mar jab acu faire ar an aimsir, a iompar a thuar, agus foláirimh a eisiúint má tá dainséar ar na bacáin. Tá an cine daonna feistithe go maith maidir leis an chóras aimsire.

Níl muid feistithe chomh maith céanna, áfach, maidir leis an chóras airgeadais. Na hinstitiúidí atá ann chun faire ar an chóras, níor thuair siad iompar an mhargaidh i gceart nó in am, níor eisigh siad aon fholáireamh, agus má d’eisigh, níor tugadh an aird ba chuí orthu. Samhlaigh dá mbeadh a leithéid againn, áfach. Bheadh tuar ann roimh ré go bhfuil stoirm ag teacht os cionn bhuiséad na Gréige agus thabharfadh rialtas na tíre aird ar an fhadhb in am. Bheadh comhairle ann fanacht siar ó mhorgáistí fophríomha agus dhéanfadh infheisteoirí amhlaidh. Bheadh cuid mhaith de na fadhbanna reatha seachanta againn nó bheidís maolaithe ar a laghad, ach iad a thuar in ann agus aird a thabhairt ar an tuar sin.

I bhfocail eile, tá ‘réamhaisnéis airgeadais’ ag teastáil. Beidh orainn, mar chine daonna, institiúidí agus próisis a chur ar bun san am atá romhainn chun faire ar an mhargadh idirnáisiúnta airgeadais, chun a bhfuil ar na bacáin a thuar, agus beidh orainn aird a thabhairt ar an mhéid a bheidh á rá acu. Sin an t-aon bhealach stuama chun géarchéimeanna gan choinne a sheachaint.

Seo iad na haltanna is fiú a léamh chun tuiscint a fháil ar an chosúlacht idir córas airgeadais an domhain agus córais nádúrtha eile:

Tá deacracht leis sin. De bhrí go bhfuil daoine i gceist leis na tionchair ar na margaí, agus go mbeadh éifeacht ag an tuar ar iompar na daoine sna margaí, tá gné athchúrsach i gceist. Bheadh ar an tuar toradh na tuartha a thuar, agus bheadh éifeacht aige sin ar an margadh, agus...

@ Aonghus - Sin agat é go díreach glan!

“Tá an cine daonna feisithe go maith maidir leis an chóras aimsire.”

Chuir an botún cló san abairt seo thuas {“feisithe”) ag gáire mé. Is fíor go bhfuil an cine daonna fucked in a lán dóigheanna, ar ndóigh. ;-)

Tá an sciorradh Freudach sin ceartaithe anois! :-)

Tar éis dom na hailt ar nasc tú leo a léamh, agus mo mharana a dhéanamh, sílim gurbh breis anailís ar na margaí atá á éileamh seachas córas chun tuar a dhéanamh.

Bheadh sin ciallmhar cinnte, cé go mbeadh an baol ann go nglacfaí cinntí maidir leis na margaí bunaithe ar an anailís a bheadh tionchar agus iarmhairtí nach raibh súil leo acu.

Sílim go bhfuil córas na margaí briste ar fad - níl aon nasc níos mó idir infheisteoirí agus an gnó ina infheistítear de bharr an iliomad “fir sa lár”, ‘chaon duine acu ag lorg a sciar féin den cháca.

comments powered by Disqus
Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS