Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Domhnach
5
Eanáir
2014

An méarchlár a bhronnann stádas ar theanga

méarchlárTá sé mar phrionsabal seanbhunaithe ar mhéarchlár an ríomhaire go bhfreagraíonn cnaipe amháin do litir amháin. Má bhrúnn tú an cnaipe R, gheobhaidh tú an litir R, agus mar sin de. Fiú sna teangacha a úsáideann litreacha maisithe sa bhreis ar A – Z, mar shampla Ü na Gearmáinise nó Ç na Fraincise, tá cnaipí ar fáil ar mhéarchláir na teanga sin chun na litreacha a scríobh in aon bhrú amháin. Is í an bhunriail ná, litreacha a úsáidtear go minic, ba cheart bheith ábalta iad a scríobh le cnaipe amháin seachas le teaglaim cnaipí.

Ach, i measc teangacha náisiúnta oifigiúla na hEorpa, tá teanga amháin nach bhfuil a leithéid de mhéarchlár ar fáil inti. Is ea, thomhais tú i gceart é, is í an Ghaeilge an teanga. Sna méarchláir a bhíonn ar fáil don Ghaeilge faoi na gnáthchórais oibriúcháin ar nós Windows, bíonn dhá chnaipe (ar a laghad) ag teastáil chun na litreacha Á, É, Í, Ó, Ú a scríobh; AltGr + an litir lom de gnáth. Nach aisteach nár rith le haon duine riamh go bhfuil sé seo amscaí agus go bhféadfaí réiteach níos oiriúnaí a chur i dtreo?

Ar ámharaí an tsaoil, tá daoine ann a dhéanann machnamh ar na cúrsaí seo, ina measc Ciarán Ó Bréartúin, fear ar maith leis cúrsaí innealtóireachta agus cúrsaí teanga a mheascadh le chéile. Agus toisc gur innealtóir leictreach é, níor fhan sé ar an teoiric agus chruthaigh sé táirge coincréiteach fisiciúil: méarchlár Gaeilge lenar féidir litreacha le sínte fada a scríobh in aon bhrú amháin. Tá an méarchlár ar díol ar €28.95 aige, tá sé ar fáil i siopaí áirithe agus beidh sé le ceannach ar an suíomh nascanna.com go luath freisin, deirtear.

Conas a oibríonn an méarchlár seo? Tá sé simplí:

  • Tá an litir Á in áit na siombaile \ ar chlé thíos.
  • Tá an litir É in áit na siombaile ~ ar dheis.
  • Tá an litir Í in áit na siombaile / ar dheis thíos.
  • Tá an litir Ó in áit na siombaile } ar dheis thuas.
  • Tá an litir Ú in áit na siombaile { ar dheis thuas.

Chun na cnaipí nua seo a úsáid, níl le déanamh ach an méarchlár a phlugáil isteach sa ríomhaire (le cábla USB) agus tiomántán a íoslódáil ó nascanna.com. Bogearra beag atá sa tiomántán sin a insíonn don ríomhaire conas cnaipí an mhéarchláir a thuiscint. Tá tiomántán ar fáil i gcomhair Windows agus MacOS. Tá tiomántán Linux idir lámha, deirtear.

Agus é seo déanta agat, is féidir leat na litreacha a bhfuil sínte fada orthu a scríobh ach na cnaipí nua sin a bhrú. Ní gá duit útamáil le AltGr ná aon rud eile níos mó. Seans go dtógfaidh sé tamall ort dul i gcleachtadh ar an leagan amach nua, ach deacair ní bheidh sé. Tá an chuid eile den mhéarchlár mar a bhí, níl aon athrú air sin. Agus má theastaíonn uait na siombailí a scríobh a bhí ar na cnaipí roimhe, mar shampla /, is féidir leat sin a dhéanamh fós ach AltGr a bhrú in éineacht. Tá an méarchlár ábalta go leor rudaí eile a dhéanamh sa bhreis, mar shampla is féidir litreacha le ponc séimhithe a scríobh. Tá na sonraí ar fad ar nascanna.com.

Daoine a bhfuil ríomhaire glúine acu, seans nach mbeidh fonn orthu an méarchlár a cheannach toisc go mbíonn sé amscaí méarchlár breise a chur le ríomhaire glúine. Tá mise sa riocht chéanna: tá trí ríomhaire agam (geek ceart mé) agus is ríomhairí glúine iad go léir. Sa chás sin, is féidir leat fós an tiomántán a íoslódáil ó nascanna.com agus é a shuiteáil ar do ríomhaire. Athróidh sé sin brí na gcnaipí ar do mhéarchlár reatha, agus ní gá duit an méarchlár fisiciúil a cheannach fiú. Ní thaitneoidh sé seo le Ciarán, ach is léiriú é ar an dóigh a n-oibríonn méarchláir go ginearálta: is cuma cad atá scríofa go fisiciúil ar na cnaipí. An rud atá tábhachtach ná an bhrí a bhaineann an ríomhaire astu, agus is é an tiomántán a insíonn sin dó. Sa chiall sin, níl sa mhéarchlár fisiciúil ach cleas chun aird daoine a tharraingt ar an tiomántán.

Más cleas é, tá cúis mhaith leis. Tá sé náireach nár rith le haon duine go dtí anois go bhfuil a méarchlár féin ag teastáil ón Ghaeilge. An méarchlár a bhí ann go dtí seo (an ceann a bhaineann leas as AltGr), níl sé sin ceaptha i ndáiríre ach do Bhéarla na hÉireann a mbíonn ainmneacha Gaeilge luaite ann go corruair. Daoine a scríobhann téacsanna iomlána as Gaeilge go minic, tá méarchlár ag teastáil uathu atá saincheaptha don teanga sin – mar atá i dteangacha eile.

Théinn chomh fada fiú lena rá go mbronnann sé stádas áirithe ar theanga má tá a méarchlár féin aici. Is iomaí rud a bhronnann stádas ar theanga. Ar feadh tamaill sa stair ba é aistriúchán an Bhíobla an rud a bhronn gradam ar theanga. Níos déanaí, is le meáin chumarsáide ar nós na teilifíse agus na nuachtán a dheimhneofaí stádas teanga. Agus sa lá atá inniu ann, bíonn stádas teanga ag brath ar a éasca is atá sé í a úsáid ar ríomhairí.

Seans go gceapfá gur caint beagáinín mórchúiseach é seo; níl ann ach méarchlár plaisteach ar phraghas níos lú ná €30, tar éis an tsaoil. Bíodh sin fíor nó ná bíodh, taitníonn liom an cur chuige innealtóireachta agus gnó atá ag Ciarán. D’aithin sé bearna poitéinsiúil sa mhargadh, chruthaigh sé táirge agus thosaigh sé á dhíol. Ag súil le brabús atá sé, níl deontas stáit ná carthanacht phríobháideach i gceist. Agus cá bhfios, seans gur lena leithéid seo, seachas le polasaithe rialtais, a thiocfaidh an Ghaeilge i mbláth fós.

Fógra séanta: Bhronn Ciarán ceann de na méarchláir seo saor in aisce orm. Ní féidir liom a chur as áireamh go raibh éifeacht aige sin ar dhearfacht an léirmheasa seo!

comments powered by Disqus
Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS