Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Domhnach
6
Eanáir
2013

Litir chuig Kim Jong-un

Kim Jong-unA Kim, a chara,

Chuir tú iontas an domhain orm nuair a dúirt tú in aitheasc na hathbhliana gur mian leat an Chóiré Thuaidh a oscailt don domhan mór agus gur mhaith leat ‘iompú radacach’ a dhéanamh i bpolaitíocht na tíre. Tharraing tú caint ar an tír a athaontú leis an Chóiré Theas fiú. Nach iontach a leithéid a chloisteáil uaitse!

Ar dtús, níor chreid mé go raibh tú dáiríre faoi seo. Tá a fhios agam gur maith le státairí focail mhóra a rá ina gcuid óráidí is gan cur leo. Sin, agus ní chreidim deachtóirí go ginearálta.

Ach anois, feicim i nuachtán an lae inniu go mb’fhéidir gur ag insint na fírinne a bhí tú. Is cosúil go bhfuil tú tar éis saineolaithe eacnamaíochta ón Ghearmáin a ghairm isteach chun comhairle a chur ort maidir leis an dóigh chun geilleagar na tíre a leasú is chun infheisteoirí iartharacha a mhealladh. ‘Tá uathu an oscailt mhór a dhéanamh i mbliana,’ a sceith duine de na comhairleoirí leis an nuachtán, léachtóir ag ollscoil éigin mór le rá sa Ghearmáin nach raibh sásta go nochtfaí a ainm. Is dócha go raibh sé i gceist agat go bhfanfadh an scéal ina rún go dtí an nóiméad deireanach ach, bhuel, níl neart agat ar shaorphreas na hEorpa!

Más comhairle atá uait, tá comhairle agamsa ort: ná déan é. Ná déan iarracht aon rud a ‘leasú’ nó a ‘oscailt’. Ná déan é más mian leat fanacht i gcumhacht. Seo comhairle do leasa agus creid uaim go bhfuil fios mo ghnó agam. Chonaic mé a leithéid ag tarlú i dtíortha eile agus tá a fhios agam cén toradh a bhíonn air: tagann deireadh le cumhacht an deachtóra. Fan go míneodh mé cén fáth.

Sa tSeicslóvaic chumannach a tógadh mise – deachtóireacht nach éagosúil le do cheannsa. Murab ionann agus tusa, ní raibh mise i mo dheachtóir riamh. Ach má d’fhoghlaim mé rud ar bith maidir leis an dóigh le bheith i do dheachtóir, d’fhoghlaim mé seo: chomh luath is a thabharfaidh tú blaiseadh de shaol níos fearr do do chuid searbhóntaí, gheobhaidh siad blas air agus beidh siad ag iarraidh a thuilleadh. Tabhair an beagán dóibh agus santóidh siad an t-iomlán. Tosóidh siad ag caint eatarthu féin, tosóidh siad ag léirsiú i do choinne, agus sul i bhfad, beidh réabhlóid agat ar thairseach do pháláis.

Tharla sé san Aontas Sóivéadach: chonacthas do Mhíchail Gorbaitsov go raibh an tír breoite agus rinne sé iarracht í a leasú go mbeadh sí rud beag níos daonlathaí, rud beag níos saoire. Tharla sé sa tSeicslóvaic: chonacthas don pháirtí cumannach ann sna 1980í déanacha go raibh an geilleagar ar an dé deiridh agus cheadaigh siad do dhaoine a ngnólachtaí beaga príobháideacha féin a bhunú. Tá a fhios agat cad a tharla do na deachtóireachtaí sin: ní ann dóibh a thuilleadh. Lig siad beagán de tsaoirse isteach agus, leis sin, shínigh siad a mbarántas báis féin. Cloisim go bhfuil tú féin tar éis cead a thabhairt d’fheirmeoirí beaga na Cóiré Thuaidh a gcuid táirgí a dhíol ar a rogha praghas ar an mhargadh oscailte, mar a bheadh caipitlithe beaga iontu. Nach bhfeiceann tú gur ag síniú do bharántais bháis féin atá tú le céimeanna mar seo?

Tá an rud céanna ag tarlú i dtíortha eile faoi láthair, leithéidí Chúba agus na Síne. Seans go bhfuil tú ag ceapadh go leanfaidh an ‘bealach Síneach’ sa treo go mbronnfaidh tú saoirse eacnamaíoch ar dhaoine ach go gceilfidh tú an tsaoirse pholaitiúil orthu. Straitéis chliste é sin. Ach féach nach bhfuil sé cinnte sa tSín féin an éireoidh le haos na cumhachta an bob sin a bhualadh ar an phobal. Tá idir lucht oibre agus meánaicme nua na Síne ag teacht in inmhe agus iad ag iarraidh iomlán an chíste a bheith acu seachas a leath. Seans go mbeidh sé ina thrioblóid sa tSín go fóill, agus cá bhfios nach silfeadh an trioblóid thar teorainn chugatsa.

Mar sin, a Kim, a chara, glac le mo chomhairle agus éirigh as aon iarracht do thír a leasú, más de bheagán féin é. Má leanann tú ar aghaidh ar an chonair seo atá díreach tosaithe agat, beidh deireadh leat.

Cá bhfios duit nach sin a shantaíonn sé? Tar éis an tsaoil fuair sé oideachas thiar, mar sin caolseans go bhfuil sé dall ar an stair.

Píosa breá.

Sea, go deimhin.

Ní foláir nó go bhfuil an Chóiré Thuaidh ar an dé deiridh agus tuigeann mo dhuine nach mairfidh an córas atá i bhfeidhm faoi láthair a fhad is a mhairfidh sé feín mar níl an triocha scoite aige fós. B’fhéidir go bhfuil sé ag súil leis go ndéanfaidh an t-Iarthar margadh leis agus go mbeidh sé in ann na seolta a chrochadh agus saol breá suaimhneach a chaitheamh san Eilvéis lena chuid billiún.

Dearcadh spéisiúil, agus tá súil agam go bhfuil do theanga i do phluic agat. Nach é deireadh na deachtóireachta a theastódh? is cuma cad a tharlaíonn do gharmhac Kim Il Sung má bhíonn saoirse agus/nó fiú go leor na hithe ag a chomhthírigh

comments powered by Disqus
Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS