Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Luan
14
Aibreán
2014

Caithfidh tú feabhas a chur ar do chuid Gaeilge!

Wikimedia CommonsBhí beirt ar an traein, iad suite ar aghaidh a chéile. Dhá ríomhaire glúine oscailte acu. Dhá ghuthán cliste ar an bhord. Dhá chupán caife Starbucks taobh leo. Léine bhán agus casóg dhubh orthu araon, carbhat air siúd, gan carbhat uirthi féin. Bhí siad sáite ina gcuid ríomhairí, ag clóscríobh leo.

Tar éis tamaill, ba léir gur tháinig tuirse ar an fhear. Stad sé de bheith ag clóscríobh, bhain sé searradh as féin agus chuaigh chun comhrá lena chomhghleacaí ban.

“Cogar, conas a d’éirigh leat ag an kick-off meeting le legal?”

“Ceart go leor. Tá compliance sa supply chain ag dul in airde, ach tá fadhbanna i gcónaí le controlling agus outsourcing.”

“An bhfuil? Cad atá cearr?”

“Bhuel, lena rá go hionraic, tá an steering committee ina phraiseach.”

“Ó sea, chuala mé fúthu siúd. Tá work-life balance dá gcuid féin acu.”

“Tá go deimhin! Tá siad an-chilled out ag an obair, ach nuair a theipeann orthu aon rud a deliveráil, cuireann siad an milleán ar an back office.”

“Low performers iad, gan dabht. Agus an headcount againn chomh hard is atá!”

“Níor mhiste cúpla cutbacks a dhéanamh orthu, actually.”

“Há há, níor mhiste! Samhlaigh dá dtiocfadh na boic mhóra as finance anuas orthu!”

Déanann an bheirt gáire agus filleann ar a gcuid ríomhairí glúine. Tá sé ina chiúnas ar feadh tamaill, gan le cloisteáil ach trup trap na méarchlár. Ansin, ardaíonn an fear a cheann.

“Abair, an bhfuil an focal ‘taighde’ firinscneach nó baininscneach?”

“Firinscneach dar ndóigh, a thaisce,” a deir sise. “Caithfidh tú feabhas a chur ar do chuid Gaeilge!”

(Tá creatlach an scéil seo goidte agam ó scéal a léigh mé sa nuachtán Frankfurter Allgemeine Zeitung le déanaí. An Ghearmáinis a bhí in áit na Gaeilge ansin. Sa saol ina maireann muid inniu, d’fhéadfá scéal grinn mar seo a scríobh i dteanga ar bith – seachas an Béarla dar ndóigh.)

comments powered by Disqus
Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS