Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Máirt
26
Meitheamh
2012

Conas brat a chrochadh

Tá craobhchomórtas sacair an Euro 2012 faoi lánseol agus dá bhrí sin, feictear an-chuid bratach ar crochadh ar shiopaí, ar thábhairní agus eile. Agus ós rud é go bhfuil an-chuid bratach ar crochadh, tá cuid acu crochta go mícheart – mar atá sa phictiúr seo de thosach theach tábhairne a glacadh i lár Átha Cliath maidin inniu.

Más ea, is deis mhaith í seo chun cúpla bunriail maidir le bratacha a chur i gcuimhne do dhaoine.

Bunriail #1: tá buntaobh agus barrthaobh ar gach bratach. Ní mór a fhios a bheith agat cé hiad agus bratach á crochadh agat sa treo nach gcrochfá bun os cionn í. Féach an léaráid thíos (bratach Phoblacht na Seice ar dtús, bratach na Gearmáine ina diaidh).

Bunriail #2: tá taobh an chrainn, agus taobh amach ón chrann, ar gach bratach. Is cuma an bhfuil an bhratach á crochadh ó chlé go deis nó ó dheis go clé, ní mór taobh an chrainn a bheith, bhuel, taobh an chrainn. Féach an léaráid thíos (bratach Phoblacht na Seice ar dtús arís, bratach na hÉireann ina diaidh; tabhair faoi deara, má tá bratach na hÉireann crochta go mícheart, ní bratach na hÉireann níos mó í ach bratach Côte d’Ivoire).

Sin é!

Rud éigin bunoscionn san teach tábhairne úd!

Rud is trua, mar tá beoir bhlasta dá gcuid féin acu ann.

Ós rud é go bhfuil an saol bun os cionn, b’fhéidir go bhfuil na bratacha crochta i gceart!!

Tá an iomarca bratacha ann nach bhfuil orthu ach bandaí daite. Leadránach!

B’fhéidir gur chaith siad an iomarca ama sa teach tabhairne, roimh ré, agus nár thug siad an dearmad faoi deara..:-)

Ar a laghad níor scríobh siad rud ar bith ar na bratacha. Sin rud a chuireann isteach go mór ormsa. Cén sórt náisiúin atá ann má cheapann daoine nach bhfuil i siombail a náisiúin ach meirge chun nath grinn a léiriú nó chun an teach óil a thaithíonn siad a phoibliú?

comments powered by Disqus
Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS