Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Máirt
12
Lúnasa
2008

Cé hiad na hOiséitigh?

brat na hOiséiteTá cogadh na hOiséite Theas tosnaithe agus críochnaithe taobh istigh de sheachtain. Má bhí tú ag leanúint na nuachta ar chor ar bith le déanaí, is dócha go bhfuil eolas maith agat ar chúlra an chogaidh. Tá a fhios agat gur cuid den tSeoirsia í an Oiséit Theas, gur ag lorg neamhspleáchais atá sí, go ndearna an tSeoirsia ionradh uirthi chun an neamhspleáchas céanna a cheilt uirthi, agus go ndearna an Rúis ionradh ar an tSeoirsia dá bharr chun na hOiséitigh a chosaint, mar dhea. Tá a fhios agat chomh maith, is dócha, go bhfuil píblíne tábhachtach sínte tríd an tSeoirsia agus gur cosúil gurbh é smacht ar an phíblíne sin príomhchúis ionradh na Rúise.

Tá sé sin ar fad ar eolas agat mar rinneadh tuairisceoireacht air sin sna meáin. Ach tá rud amháin fágtha glan amach as an scéal ag na hiriseoirí, cé go mbaineann sé leis an scéal go lárnach: na hOiséitigh féin.

Cé hiad na hOiséitigh? Is beag eolas atá againne san Eoraip ar an chuid sin den domhan. Ní haon saineolaí mise ach an oiread, ach go dtuigim, is pobal faoi leith iad a bhfuil a dteanga agus a gcultúr féin acu. Ní Seoirsigh iad agus ní Rúisigh iad. De bharr thaisme na staire nach bhfuil a stát féin acu ach tá ceann á lorg acu anois.

Is cosúil gur ríchuma leis an saol mór faoi sin, áfach. Dá gcreidfeá na nuachtáin, cheapfá nach bhfuil sa chogadh seo ach coimhlint smachta idir an Rúis agus an tSeorsia, nó idir an Rúis agus an tIarthar fiú, agus nach faoi na hOiséitigh atá sé in aon chor. Déanann na meáin chumarsáide agus na polaiteoirí araon neamhaird iomlán ar mhaise an náisiúin bhig seo a bhfuil sé de mhí-ádh air go bhfuil sé suite idir dhá sféar smachta, agus a bhfuil an Rúis ag baint leasa as ar an dóigh chéanna is ar bhain Hitler leas as Sudetenland na Seicslóvaice ag tús an Dara Cogadh Domhanda.

An bhfuil an saol chomh ciniciúil sin i ndáiríre? Nach bhfuil sé de cheart ag gach pobal eitneach a stát neamhspleách féin a bheith acu más é sin a dtoil é? Nár chóir go bhféachfadh an pobal idirnáisiúnta chuige gurb é neamhspleáchas na nOiséiteach toradh na géarchéime seo, thar aon rud eile?

(Foilsíodh an t-alt seo sa nuachtán Metro Éireann.)

Bheadh deacracht leis an moladh go mbeadh stát nemahspléach ann do gach pobal eitneach - cad is pobal eitneach ann?

Múnla rialtais na hEilvéise mo rogha - cinntí a ghlacadh ar an léibhéal is ísle, comhoibriú ar fadhbanna níos mó, agus córáis dlí a laghdaíonn an baol cos ar bholg.

Tá an réigiún úd fós thar a bheith casta - mar a bhíodh lár na hEorpa, sular socraíodh rudaí de bheagán.

Cinnte, ní haon leigheas cogaíocht, na cine dhíothú, ná fiú cinesciúradh.

Ach mar a dúirt Palmerston: “nations have no permanent allies, only permanent interests” - tá sé de mhí ádh ar na hOsséitigh agus na Seoirsigh araon go bhfuilid ina gceithearnaigh i streachailt an Rúis agus SAM.

comments powered by Disqus
Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS