Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Satharn
1
Samhain
2014

Bíp! Bíp! Bíp!

Bíp! Bíp! Bíp! Thosaigh an t-aláram ag bualadh. Thóg sé tamall orm mo shúile a chur i bhfócas agus an cnaipe múchta a aimsiú. 04:07 a bhí ar an chlog. Is cuimhin liom a cheapadh, cad ina thaobh a bhfuil an t-aláram ag bualadh ag am chomh haisteach seo? Bíonn sé socraithe agam le haghaidh 05:00 mar is maith liom tús luath a chur leis an lá. Ach níl sé 05:00 go fóill. Bhuel, cibé ar bith, tá mé dúisithe anois. Tá sé chomh maith agam tús níos luaithe fós a chur leis inniu.

Lig mé méanfach, bhain mé searradh asam agus d’éirigh mé i mo shuí ar an leaba. Tháinig fuacht orm. Nach fuar atá sé maidin inniu! Déanfaidh cithfholcadh te maitheas dom. Threoraigh mé mé féin go dtí an seomra folctha, mo shúile fós leath-chaochta. Bhain mé na héadaí díom agus isteach sa chithfholcadán liom. B’aisteach liom gur thosaigh an t-uisce te ag sileadh anuas láithreach, cé go dtógann sé cúpla soicind aon lá eile. Ach ba chuma liom faoi sin anois. Bhí an cábán ag líonadh le gal te, d’imigh an fuacht díom agus bhí mé ar mo chompord.

Ansin chonaic mé rud éigin a chuir iontas an domhain orm: buidéal seampú i gcoirnéal an chábáin. Ní bhíonn seampú sa chithfholcadán agam riamh. Tá mé maol, níl aon ghruaig ar mo chloigeann agus ní raibh le fada. An buntáiste ná nach gá dom seampú a cheannach choíche. Nach méanar dom! Ach conas faoin spéir a tháinig an seampú seo isteach i mo chithfholcadán? Is cinnte nach mise a chuir ann é. Agus mé i mo chónaí liom féin.

Agus mé ag déanamh mo mharana air sin, thug mé rud aisteach eile faoi deara. Thíos i ndoirteal an chithfholcadáin bhí rud éigin ag cur bac ar an draein mar bhí linn uisce ag cruinniú ann. Chuir mé mo chos isteach ann agus mhothaigh mé rud éigin clúmhach. Chrom mé mé féin síos agus cad nár tharraing mé amach as an draein ach glac gruaige! Is ea, triopall mór gruaige duibhe. Gruaig dhaonna a bhí ann go cinnte, ach cén folt as ar tháinig sé? Ní de mo chloigeann féin é! An ndúirt mé cheana go bhfuil mé maol? Agus an ndúirt mé go bhfuil mé i mo chónaí liom féin? Níl bean ná tada mar sin agam. Níl cuairteoir tar éis a bheith agam le fada.

Thosaigh scanradh ag teacht orm ansin. An bhfuil duine éigin tar éis bheith i mo theach? Robálaí, b’fhéidir? Ach cén saghas robálaí a ghlacfadh cithfholcadh sa teach atá á robáil aige? Agus a chuid seampú féin a thabhairt leis? Níos tábhachtaí fós, an bhfuil sé fós sa teach? Ag fanacht liom, scian ina lámh, taobh amuigh den chithfholcadán? Nó áit eile sa teach? M’anam tá mé i bponc!

Stop mé an t-uisce agus tharraing cuirtín an chithfholcadáin ar leataobh go mall cúramach. Ní raibh aon duine ann. Faoiseamh! Go ceann tamaill, pé scéal é. Thriomaigh mé mé féin faoi dheifir, chaith mé an tuáille ar an urlár agus bhuail éadaí umam go gioblach neirbhíseach. Má tá duine ar bith i mo theach, agus é chomh ceanndána le cithfholcadh a ghlacadh, bí cinnte nach gnáthrobálaí é sin. Dúnmharfóir ar mire, is mó seans. Cad a dhéanfaidh mé?

Bhog mé go drogallach i dtreo dhoras an tseomra folctha. Chuir mé brú air go bog agus thosaigh á oscailt. Bhí eagla an domhain orm. Bhí mo lámha ag creathadh, bhí laige i mo ghlúine agus bhí mé ag análú do trom. Chaoch mé mo shúil chun amharc tríd an bhearna sa doras. Cad a d’fheicfinn ann?

Go tobann, chuala mé an t-aláram ag bualadh. Bíp! Bíp! Bíp! Thóg sé tamall orm mo shúile a chur i bhfócas agus an cnaipe múchta a aimsiú. 05:00 a bhí ar an chlog. Lig mé méanfach, bhain mé searradh asam agus d’éirigh mé i mo shuí ar an leaba. Tháinig fuacht orm. Nach fuar atá sé maidin inniu! Déanfaidh cithfholcadh te maitheas dom.

San fhóram ‘Writing Prompts’ ag Reddit a fuair mé inspioráid don scéal seo.

comments powered by Disqus
Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS