Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Aoine
14
Nollaig
2012

Ar misean don iompar poiblí

LuasD’fhreastail mé ar léacht i gCumann na nInnealtóirí inné a bhí á tabhairt ag Frank Allen, duine a bhí ina phríomhfheidhmeannach ar an RPA i laethanta tosaigh Luas. Tá Frank ag obair mar chonraitheoir anois don Bhanc Domhanda agus é ag plé le tionscadail éagsúla iompar poiblí i dtíortha atá i mbéal a bhforbartha. Iontas na n-iontas, ba é ‘iompar poiblí i dtíortha atá i mbéal a bhforbartha’ ábhar a chainte.

Níl aon abhcóide is fearr in Éirinn don iompar poiblí ná Frank Allen. Tá a chuid argóintí leagtha amach go loighciúil aige, agus é ar a chumas aige iad a thabhairt i láthair go lúfar. Is fear ar misean é chun daoine a mhealladh i dtreo an iompair phoiblí mar rogha ar an iompar príobháideach. Misean é seo atá deacair go leor i dtíortha an iarthair – agus níos deacra fós i dtíortha an tríú domhain. Anois agus tíortha BRIC ag teannadh le tíortha an iarthair ó thaobh na heacnamaíochta de, agus meánaicmí ag teacht chun cinn iontu, níl aon rud is mó is mian leis na meánaicmí céanna ach aithris a dhéanamh ar nósanna maireachtála mheánaicmí an iarthair – nó ar an rud a gceapann siad gur nósanna maireachtála mheánaicmí an iarthair iad, tiomáint an chairr san áireamh. San áit a bhfuil laghdú ag teacht ar úsáid an chairr phríobháidigh san iarthair – ag sciar áirithe den phobal ar a laghad, i measc daoine óga go háirithe –, tá nouveaux riches (agus nouveaux níl-bocht-níos-mó) sa tSín, sa Rúis agus áiteanna eile ag tabhairt droim láimhe don rothar, don siúl, don bhus, is ag tabhairt barróige don charr príobháideach – le cuidiú ó chorparáidí iartharacha atá ar thóir faoisimh ó laghdú a gcuid margaí ar ais sa bhaile, dar ndóigh.

Is rud truamhéalach é cathair phlódaithe Eorpach nó Meiriceánach gan córas fónta don iompar poiblí. Is rud níos truamhéalaí fós é, cathair phlódaithe san Afraic nó san Áis gan aon chóras don iompar poiblí in aon chor. Easpa den iompar poiblí, sin rud a chuireann daoine i dtreo an chairr, i dtreo ró-úsáid breosla, i dtreo ró-astúcháin CO₂, i dtreo athrú aeráide, i dtreo tubaiste a mbeidh ar na glúnta inár ndiaidh déileáil léi. Is fiú misean Frank Allen a throid.

Fíor dhuit.

Sár léacht (mar is dual do Frank) agus cothromas iontach san cur chuige; trácht ar an maitheas leis an donas ina orlaí tríd, mar a bhíonn san fíor saol.

Is mór an trua nach raibh mé féin in ann a bheith i láthair. GRMA Michal.

Mar eolas, tá trácht déanta ag Aonghus anseo ar an léacht chéanna.

comments powered by Disqus
Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS