Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Máirt
29
Iúil
2008

An Bheilg – an chéad Seicslóvaic eile?

An stát ar a dtugtaí An Bheilg fadóTá stáit ann atá bunaithe ar idéal an náisiúnachais, leithéidí na Fraince, na Gearmáine agus na hÉireann féin. Ar an taobh eile de, tá stáit ann nach bhfuil aon idéalachas láidir taobh thiar díobh agus nach ann dóibh ach de bharr chomhtharlú na staire. Is í an Bheilg ceann de na stáit sin, áit a bhfuil cúrsaí ag corraí le déanaí mar gheall ar easaontas idir an leath den tír ina labhraítear Fraincis agus an leath eile ina labhraítear Ollainnis. Tá caint ann go mb’fhéidir go scoiltfear an Bheilg ina dhá thír, agus thuigfeá ón tráchtaireacht sna meáin gur drochrud é sin. An cheist ná, an ea?

An freagra agamsa ná nach gá gur drochrud é. Mar a dúirt cheana, ní náisiúnstát ceart í an Bheilg. Tá dhá phobal ag maireachtáil ann gan mórán comhbhá acu dá chéile. Tá riarachán inmheánach na Beilge feidearálach go smior, is geall le dhá stát taobh istigh de stát amháin í. Má scoiltear í, ní bheidh i gceist ach foirm oifigiúil a chur ar a bhfuil ann cheana.

An rud is tábhachtaí ná go dtarlódh sé sin go síochánta agus de réir thoil an phobail – díreach mar a tharla i gcás na Seicslóvaice sa bhliain 1993. Rinneadh dhá stát neamhspleácha den tSeicslóvaic an bhliain sin mar gheall gur theastaigh sé sin ó na Slóvacaigh, agus mar gheall nár theastaigh ó na Seicigh bac a chur orthu. Colscaradh pragmatach a bhí ann, tá an dá mhuintir fós cairdiúil le chéile agus, ar bhealach, tá siad athaontaithe arís anois agus an dá thír ina mbaill den Aontas Eorpach.

Dá mba mhaith leis na Beilgigh an chonair sin a leanúint agus colscaradh cairdiúil a dhéanamh, seans go mbeadh an toradh níos sásúla do gach éinne ná an staid reatha. Tar éis an tsaoil, ní hé deireadh an domhain é stát a scoilt.

(Foilsíodh an t-alt seo sa nuachtán Metro Éireann.)

Seans go mb’fhiú macnamh ar scoilt i dtrí cuid. Stát Pléamannach, Stát Vallúnach agus an Bhruiséil mar saghas Vatacáin don AE!

agus an Pápa?

Is maith liom moladh Aonghais. Léigh mé ar an nuachtán “Le Figaro” an tseachtain seo caite go bhfuil i bhfad níos mó Vallúnach i bhfách le “rejoindre la France” anois ná mar a bhí ann anuraidh. Thosaigh muid ag caint ar an tír “formerly known as Belgium” ina dhiaidh sin. Is cuimhin libh Prince, gan dabht?

D’fhiafraigh Pólo: agus an Pápa?

Uachtarán an Choimisiún, gan amhras...

An críoch dar ngairmtí an Bheilg tráth.. Ar rachaidh na Pléamannaigh leis an Ísiltír, mar sin?

Ní baol don Bheilg. Is ag caint faoi chomh éagsúlacht is atá sí. a choinníonns beo í

comments powered by Disqus
Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS