Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Céadaoin
27
Lúnasa
2008

Eagla roimh an Rúis

Is é an lá inniu ná 21 Lúnasa 2008 agus tá mé á scríobh seo i bPoblacht na Seice. Tá sé 40 bliain inniu ó rinne fórsaí míleata an Aontais Shóivéadaigh ionradh ar an tSeicslóvaic, eachtra a chuir deireadh le hEarrach Phrág. Iarracht a bhí in Earrach Phrág réimeas polaitiúil níos liobrálaí a chur ar bun sa tír. Ach chonacthas do na comrádaithe Sóivéadacha go raibh sé sin ag dul thar fóir agus ní raibh drogall orthu leas a bhaint as foréigean chun an tSeicslóvaic a tharraing ar ais isteach sa champa cumannach.

Is lá suntasach é seo i saol na tíre agus tá oidhreacht na heachtra á plé sna meáin inniu mar a bhíonn gach bliain. Ach tá déine breise ag baint le comóradh na bliana seo mar gheall ar ar thit amach idir an Rúis agus an tSeoirsia le déanaí. An cheist atáthar á cur ná, an bagairt don domhan í an Rúis arís?

Chuaigh uachtarán na tíre, Václav Klaus, ar an taifead chun a thuairim ar an cheist a nochtadh. Anois, ní duine é an tUasal Klaus ar leasc leis tuairimí conspóideacha a nochtadh, agus tá lán an mhála díobh aige: tá sé i gcoinne an Aontais Eorpaigh, cuir i gcás, agus ní dóigh leis gurb ann don téamh domhanda. Sa bhreis air sin, tá bá speisialta aige don Rúis. Sa chaint a thug sé uaidh, mhaígh sé nach ionann Sóivéadach agus Rúiseach. Réimeas cam na Sóivéadach a rinne an t-ionradh ar an tSeicslóvaic, dar leis, ach tá an réimeas sin caite amach anois ag an Rúis agus ní haon bhagairt d’éinne an tír níos mó.

Easaontaímse go láidir leis an tuairim sin. Bhíodh claonadh an impiriúlachais ag an Rúis riamh anall, cuma cé a bhí i gceannas, an Sár nó an Páirtí Cumannach. Níl aon athrú tagtha air sin anois agus daonlathas – mar dhea – i bhfeidhm sa tír. Cheaptaí ar feadh tamaill tar éis dheireadh an Chogaidh Fhuair go bhfuil tuirse tagtha ar Bhéar na Rúise faoi dheireadh, ach tá an Béar céanna ag éirí óna chodladh anois agus a chuid á héileamh aige. Feictear do mhóruaisle na Rúise gur éagóir a bhí ann nuair a baineadh a gcuid smachta dhomhanda díobh sna 1990í. I ndáiríre, tá an Rúis mar atá inniu an-chosúil leis an Ghearmáin mar a bhí roimh thús an Dara Cogadh Domhanda: tá sí maslaithe, tá sí armtha, agus tá sí trioblóideach. Sin an fáth a bhfuil eagla orm roimh an Rúis.

(Foilsíodh an t-alt seo sa nuachtán Metro Éireann.)

Agus ormsa. Ach beidh sibhse thall sa líne tosaigh níos túisce!

Ní dóigh liom gur gnáthchogaíocht talún a bheidh i gceist leis an Tríú Cogadh Domhanda. Ní bheidh éinne slán, i gcóngar nó i gcian.

Is dócha é. Ach is dóigh liom go mbeidh streachailt eacnamaíoch ann ar dtús. Tá ola agus gas an Rúis de dhíth orainn thiar...

Ceist theicniúl! Má ním botún san uimhir, is gá dom athluchtú a dhéanamh ar an leathanach chun é cheartú. An bhfuil bealach thart ar sin (Firefox & Vista in úsáid agam)

Ní dóigh liom go bhfuil. Tá brón orm nach bhfuil an córas seo chomh sofaisticiúil agus ba cheart a bheith. De dhéantús baile atá sé.

Sin go breá. Cheap mé go m’bhféidir go raibh rud éigin simplí a bhí á dhéanamh mícheart agam (seachas an t-uimhir a chuir isteach mícheart- de bharr sciorradh méir!)

Tá lán cheart agat leis an gcomparáid idir an Rúis anois agus an Ghearmáin anallód.

Tá siad maslaithe, tá siad armtha, agus tá siad trioblóideach. Agus tá mílte daoine síochánta maraithe acu le tamall fada anuas. Ag na SAM.

comments powered by Disqus
Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS